Rapenburg 8, 2311 EV Leiden
071 304 0044
GroepsApp

Binnen onze kinderopvangsoftware is de GroepsApp bedoeld voor de PM-ers. Hiermee krijgen de PM-ers alle benodigde informatie en daarnaast de mogelijkheid om eenvoudig te communiceren met ouders. Slim omdat:

  • De PM-er een overzicht heeft van alle kinderen binnen de groep. Tevens heeft zij een kinddossier waarin naast de (medische) bijzonderheden ook contactgegevens van de ouders/ verzorgers ingezien kunnen worden.
  • De PM-er werkt met een digitale presentielijst. Wijzigingen in kindplanningen worden real-time verwerkt worden waardoor de PM-er per direct inzicht heeft in ziektes, afwezigheid, ruilingen e.d.
  • De PM-er direct kan communiceren met de ouders. (Media)berichten worden direct en veilig naar het ouderportaal verstuurd. Vervolgens kunnen de ouders reageren op de groep.
  • De PM-er interne notities kan maken voor collega PM-ers voor overdracht.
  • Er eenvoudig een dagschriftje kan worden bijgehouden zodat ouders inzage hebben in o.a. eet- en slaapritme.
  • Inschrijvingen via de website kunnen direct in behandeling worden genomen
  • Signalering van overschrijding capaciteit/ BKR
  • Eenvoudig contracten aanbieden en beheren
  • Ouders kunnen contracten digitaal goedkeuren
  • Ge├»ntegreerde wachtlijst