Rapenburg 8, 2311 EV Leiden
071 304 0044

Indexering tarieven per 01-01-2021

Voor de prijzen van onze software en dienstverlening kijken wij goed naar de marktontwikkelingen en prijsindex. Een belangrijke factor hierin is de consumentenprijsindex. De jaarmutatie hiervan was 1,7%.

Abonnementstarieven
De abonnementstarieven worden per 01-01-2021 geïndexeerd met 1,7%. Als je klant van KindPlanner bent geworden na 1 juli 2020, dan wordt het abonnement komend jaar niet geïndexeerd.

Consultancytarieven
De tarieven voor onze consultancydiensten worden niet geïndexeerd en blijven dus gelijk.