Rapenburg 8, 2311 EV Leiden
071 304 0044

Juist nu!

Het zijn ingewikkelde tijden voor de kinderopvang. Waar tot voor kort alles redelijk voorspelbaar leek, is plotseling de toekomst een stuk onzekerder geworden. Hoe gaat het straks als de locaties weer allemaal open zijn? Verdwijnen de wachtlijsten als sneeuw voor de zon? Gaan ouders opzeggen omdat ze misschien hun baan verliezen? Juist nu is het belangrijk om inzicht te hebben en waar mogelijk kosten te besparen. Dat is precies wat KindPlanner voor je doet.

 

INZICHT EN OVERZICHT

Rapportages die up-to-date zijn, zijn goud waard. Hoe meer informatie wordt verzameld, over een langere tijd, hoe waardevoller deze data wordt. U krijgt goed inzichtelijk hoe er tot een bepaald resultaat is gekomen. Hierdoor is het mogelijk om op tijd verbeteringen door te voeren en maatregelen te treffen. Naast rapportages over (toekomstige) omzet en bezetting geven o.a. de rapportages No Show, Mutaties (natuurlijk uitstroom/opzeggingen etc) zeer waardevolle informatie. Juist Nu!

GRIP OP DE KOSTEN

Gebruikt u nog onoverzichtelijke Excels of een losstaand systeem om de personeelsplanning te organiseren? Dit is een duur, tijdrovend en foutgevoelig proces. Door de wisseling in kinderen, leeftijdsopbouw per uur op de groep kan er (per ongeluk) te weinig of juist te veel personeel worden ingeroosterd. Gelukkig biedt KindPlanner Personeel de oplossing. De personeelsplanning wordt grotendeels geautomatiseerd en geïntegreerd in de rest van de bedrijfsvoering. Een overzichtelijk real-time dashboard kan veel kosten besparen. Juist Nu!