Rapenburg 8, 2311 EV Leiden
071 304 0044

KindPlanner voor management

Rapportages

Actuele rapportages geven je grip op jouw kinderopvang en zicht op waar bijsturing gewenst is. KindPlanner biedt op verschillende niveaus rapportagemogelijkheden. Slim omdat:

  • Historie en prognoses van omzet en bezettingsgraad automatisch worden opgesteld
  • Gegevens dagelijks worden geactualiseerd zodat je altijd over de meest recente cijfers beschikt
  • Er een grote verscheidenheid aan rapportages is. Denk hierbij aan een overzicht van nieuwe aanvragen of opzeggingen, ruilverzoeken, een presentieoverzicht of een lijstje van kinderen van een bepaalde school of een kant-en-klare GGD-lijst
  • Iedere medewerker binnen jouw kinderopvangorganisatie kan, afhankelijk van rechten, beschikken over de informatie die voor hem of haar relevant is.

Grip op kosten

Bij de meeste kinderopvangorganisaties bestaat een groot deel van de kosten uit personeelskosten, vaak wel tot 70%. Het beheersen van deze kosten is om die reden essentieel. Slim omdat:

  • Je real-time inzicht krijgt in de bezetting over alle locaties en groepen heen
  • Je real-time inzicht krijgt in beroepskracht-kindratio op maandbasis, weekbasis en zelfs dagbasis!
  • Je inzicht krijgt in totale kosten, ziekteverzuim, vakantiedagen, contracten, kwalificaties en meer.
  • Krachtig in combinatie met kindplanning waardoor je overzichtelijk inziet waar mogelijk teveel of te weinig medewerkers worden ingezet
  • Deze verantwoordelijkheid ook lager in de organisatie gedelegeerd kan worden.

Door het optimaal inzetten van medewerkers kunnen maandelijkse kosten worden gereduceerd terwijl de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Workflows

De workflows (“slimme regels”) maken jouw softwarebeleving helemaal af! Hiermee worden namelijk veelvoorkomende taken eenvoudig door KindPlanner uitgevoerd. Volautomatisch, daar heb je dus geen omkijken meer naar! Zoals in iedere branche zijn er ook in de kinderopvang veel repeterende processen: het versturen van facturen, het herinneren van ouders aan een nog niet ondertekend contract, het bevestigen van een ruilverzoek, het uitnodigen van ouders voor een gesprekje. Als je er even over nadenkt heb je zo een heel lijstje.

Binnen KindPlanner zijn er uitgebreide mogelijkheden om deze taken zo te configuren dat ze precies dat doen wat jij wilt. Dit scheelt menselijk fouten enĀ  papieren takenlijsten en/of plaknotities.