Rapenburg 8, 2311 EV Leiden
071 304 0044

Voor kinderopvangorganisaties die vooruit willen

KindPlanner Office

Met KindPlanner Office ben je ‘in controlʼ over je kinderopvang- organisatie. Vanuit deze module beheer je het proces van inschrijving t/m facturatie.

 • Naadloze integratie van planningen en facturatie
 • Uitgebreide CRM-functionaliteit
 • Facturen, jaaropgaven en contracten worden automatisch opgesteld
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • Veelvoorkomende taken worden automatisch uitgevoerd
 • Koppelt aan alle gangbare boekhoudsystemen
 • Automatische software-updates

KindPlanner Planbord

Het planbord geeft in detail de bezetting weer. Zo zie je waar plek is en kun je snel en efficiënt nieuwe aanmeldingen plannen of op de wachtlijst zetten.

 • Inschrijvingen via de website kunnen direct in behandeling worden genomen
 • Signalering van overschrijding capaciteit/ BKR
 • Eenvoudig contracten aanbieden en beheren
 • Ouders kunnen contracten digitaal goedkeuren
 • Geïntegreerde wachtlijst

KindPlanner OuderApp

Bij KindPlanner geloven we in samenwerking tussen ouders en kinderopvang. De naadloze aansluiting van de OuderApp op de processen van de kinderopvang geeft de ouder het gevoel dat zij écht betrokken zijn bij de opvang van hun kind.

 • Goedkeuren, wijzigen of raadplegen van contracten
 • Inzicht in de planning van hun kind(eren) en wijzigingen aanvragen
 • Flexopvang, ziek of ruilen doorgeven
 • Facturen, jaaropgaven, nieuwsbrieven en andere documenten bekijken
 • Foto’s en filmpjes van de groep bekijken, berichten versturen
 • Dagschriftje en dagritme bekijken

KindPlanner GroepsApp

De GroepsApp zorgt ervoor dat er op de groep geen papier meer nodig is. De PM-er ziet op eenvoudige wijze alle bijzonderheden en kan berichten, fotoʼs of videoʼs met ouders delen via de beveiligde OuderApp.

 • Aan- en afmelden van kinderen
 • Overzicht van alle kinderen en bijzonderheden binnen de groep, zoals ziekmeldingen, wijzigingen of belangrijke (medische) informatie
 • Directe communicatie met ouders
 • Eenvoudig bijhouden van een dagschriftje zodat ouders inzage hebben in o.a. eet- en slaapritme

KindPlanner Personeel

KindPlanner Personeel maakt het plannen van medewerkers eenvoudig. De inzet van medewerkers wordt optimaal afgestemd op het aantal kinderen. Zo kan er slim en snel worden ingespeeld op veranderingen.

 • De planner ziet de geplande en actuele bezetting van kinderen en medewerkers
 • Door de geïntegreerde BKR inzicht in onder- en overbezetting
 • Eenvoudig plannen en wijzigen van diensten
 • Tijdschrijven, verlofaanvragen of diensten ruilen kan voortaan door de medewerkers zelf online worden geregeld
 • Koppeling met de meeste salarissystemen